ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดจอรับภาพ Full LED สำหรับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี.๘ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,657,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566