ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ซื้อชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2