ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000 – บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง