ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ