ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ประจำอาคารชุบ กาญจนประกร จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เม็คคาจีเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 3,420,000 บาท