ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน 4 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

ด้วยวิธีคัดเลือก

เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

เอกสารประกาศ