ราคากลางจ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ