เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 2)