เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ) จำนวน 5 โครงการ