เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงหลังคาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงหลังคาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา