เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 9 รายการ)

หมวดครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง