เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักบรรณสารการพัฒนา)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักบรรณสารการพัฒนา

  • เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 7 โครงการ
  • เงินรายได้ 4 โครงการ

เอกสารประกาศ