ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาาจ้างปรับปรุงท่อน้ำประปาภายในอาคารนิด้าสัมพันธ์และอาคารจอดรถ