ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดโครงการเจรจาและแสวงหาความร่วมมือ ในทวีปยุโรปและสัมมนาบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ

ประจำปี 2562