เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (จ้างลงโฆษณาหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์)