ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องภายในอาคารเสรีไทย