ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27 เครื่อง (ครั้งที่ 2)