เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและครุภัณฑ์ คณะนิทเศศาสตร์ฯ