เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

(เครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ตันความเย็น)