เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม(จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ เป็น Co-Working Space)