ราคากลางระบบระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดส่วนเพิ่มเติมประจำอาคารของสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง