ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชต 2557 ก่อสร้าง