ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คล่องชาญวัฒนา จำกัด