ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 26 เครื่อง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน มัลติเทค จำกัด