ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 47 เครื่อง

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด