ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์อัจฉริยะ อาคารนวมินทราธิราช

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพลท เนรา จำกัด