ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการสื่อสาร สำหรับบริหารจัดการอาคารสถานที่ของสถาบัน

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเน็ท เอเชีย จำกัด