ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดส่วนเพิ่มเติมประจำอาคารของสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แพลท เนรา จำกัด