ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัย ส.พัฒนา จำกัด