ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบความรู้ ความสามารถด้านไอที และสถิติประยุกต์ 1 ชุด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด