ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 เครื่อง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด