ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)จำนวน 1 ชุด (คร้้งที่ 2)

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด