ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด