ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online Package : Socail Science & Humanities Library 1 ฐาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Taylor & Francis Online Group