ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Passport 1 ฐาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Euromonitor International Ltd.