ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Turnitin 1 ฐาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด