ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon with Datastream 1 ฐาน

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีฟินิทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด