ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC 1 ฐาน

  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด