ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทองวัชรินทร์(1990) จำกัด