ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด