ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาเว็บไซต์มติชนออนไลน์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาเว็บไซต์มติชนออนไลน์