ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปี 2564

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด