ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานหลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่