ราคากลางชุดจอรับภาพระบบ LED สำหรับห้องประชุม จีระ บุญมาก จำนวน 1 ชุด