ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” รุ่นที่ 1  ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท มีฮอลิเดย์ จำกัด