ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก(SAN) และอุปกรณ์การจายสัญญาณ(SAN Switch)ประจำปีงบประมาณ 2564

 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท จีเอเบิ้ล จำกัด