ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Taylor 1 ฐาน


          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Taylor & Francis Group