ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC  1 ฐาน

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีอีซี ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล CEIC 1 ฐาน