ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon for University  1 ฐาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีฟินิทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Eikon for University 1 ฐาน