ยกเลิกประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง